Hoppa till innehåll

Välfärdsområdesstyrelsen, möte 15-02-2024

§ Dagordning Ladda ner 

Mötesdeltagare

Deltagarna

 • Mikaela Nylander - ordförande
 • Riku Honkasalo - 1. vice ordförande
 • Tapani Eskola - 2. vice ordförande
 • Lilian Andergård-​Stenstrand - sekreterare
 • Patrik Björkman
 • Bernhard Edgren
 • Kristian Forsman
 • Nea Hjelt
 • Arto Kujala
 • Kaj Lindqvist
 • Marketta Mattila
 • Pia Nurme
 • Jenna Perokorpi
 • Marika Railila
 • Kevin Servin
 • Lotte-​Marie Stenman
 • Elin Blomqvist-​Valtonen - aluevaltuuston 1. varapj. /områdesfullmäktiges 1. vice ordf.
 • Annika Immonen - sosiaali-​ ja terveysjohtaja /social-​ och hälsovårdsdirektör
 • Arja Isotalo - aluevaltuuston 2. varapj. /områdesfullmäktiges 2. vice ordf.
 • Peter Johansson - pelastusjohtaja /räddningsdirektör
 • Mika Kosunen - viestintäjohtaja /kommunikationsdirektör
 • Tom Liljestrand - kansallislltk pj. /nationalspråknämndens ordf.
 • Max Lönnqvist - hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör
 • Juho Saarinen - sisäinen tarkastaja / intern revisor
 • Minna Sevon - talousjohtaja/ekonomidirektör
 • Heikki Vestman - aluevaltuuston pj. / välfärdsområdesfullmäktiges ordf.