Revisionsnämnden

Dagordning

  • Pelastuslaitos, Ruiskumestarintie 2, Porvoo/etäkokous/ Räddningsverket, Sprutmästaregatan 2, Borgå/distansmöte 20-09-2023 vid.17.30
  • Dagordning