Nämnden för ordnande av tjänster

Dagordning

  • Etäkokous Teamsin välityksellä /Distansmöte via Teams 20-09-2023 vid.17.30
  • Dagordning