Hoppa till innehåll

Mötesdeltagare

Närvarande medlemmar

 • Micaela Röman - Ordförande
 • Anna-Mari Eloranta - 1:a vice ordförande
 • Roy Harkimo, osallistui etänä Teamsin kautta /deltog via Teams på distans
 • Jarkko Haverinen
 • Irmeli Hoffren
 • Juha Kittilä, § 64-76
 • Sanna Kivineva
 • Meri Lohenoja
 • Tove Munkberg
 • Pamela Stenberg
 • Pehr Sveholm

Övriga närvarande

 • Marja Lahti-Elers - johdon assistentti /ledningens assistent, Sekreterare
 • Juha Huotari - vanhusneuvoston edustaja /representant för äldrerådet
 • Annika Immonen - sosiaali- ja terveysjohtaja /social- och hälsovårdsdirektör, Föredragande
 • Ilona Koskenniemi - vast.aluejoht.(perh. ja sos.) /ansv.omr.dir. (fam. o. soc.tjänst
 • Arto Kujala - aluehallituksen edustaja /välfärdsområdesstyrelsens representant
 • Kirsi Oksanen - vast.aluejoht.(Ikäänt. palv.) /ansv.omr.dir. (tjänst. för äldre)
 • Tuula Räikkönen, osallistui etänä Teamsin kautta /deltog via Teams på distans - vammaisneuv. ed. / repr.för rådet för pers. m. funktionsnedsätt.
 • Carita Schröder - vast.aluejoht.(terv.palv.) /ansv.omr.dir. (häls.vårdstjänst.)

Frånvarande

 • Maija Aatelo - vammaisneuv. ed. / repr.för rådet för pers. m. funktionsnedsätt.
 • Rasmus Heino - Nuorisovaltuuston edustaja/Representant för ungdomsfullmäktige
 • Max Lönnqvist - hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör
 • Mikaela Nylander - aluehallituksen pj. /välfärdsområdesstyrelsens ordf.
 • Markus Pietikäinen
 • Tero Suominen