Nationalspråksnämnden

Dagordning

  • WSOY-talo/Teams, Mannerheiminkatu 20, 06100 Porvoo/WSOY-huset/Teams, Mannerheimgatan 20, 06100, Borgå 21-09-2023 vid.18.00
  • Dagordning