Hoppa till innehåll

Mötesdeltagare

Närvarande medlemmar

 • Tom Liljestrand - Ordförande
 • Kjell Grönqvist - 1:a vice ordförande
 • Jeanette Broman
 • Sebastian Ekblom
 • Fred Henriksson
 • Petra Lind
 • Bodil Lund
 • Jolanta Lundgren, (Teams)
 • Anders Selen

Övriga närvarande

 • Lilian Andergård-Stenstrand - Sekreterare
 • Nina Björkman-Nysten - Vanhusneuvoston edustaja/Representant för äldrerådet
 • Mika Kosunen, § 37, 38, 40 - viestintäjohtaja /kommunikationsdirektör
 • Tristan Lindholm, (Teams) - Nuorisovaltuuston edustaja/Representant för ungdomsfullmäktige
 • Marketta Mattila - aluehallituksen edustaja /områdesstyrelsens representant
 • Camilla Söderström - hallintojohtaja /förvaltningsdirektör, Föredragande
 • Håkan Westerholm - vammaisneuv. ed. / repr.för rådet för pers. m. funktionsnedsätt.
 • Oili Heimonen - tulkki /tolk
 • Jenny Derghokasian - tulkki /tolk

Frånvarande

 • Max Lönnqvist - hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör
 • Mikaela Nylander - aluehallituksen pj. /välfärdsområdesstyrelsens ordf.