Välfärdsområdesstyrelsen, möte 21-12-2023

Protokollet är granskat

§ 343 Tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll (välfärdsområdeslagen 97 §)

Beskrivning

Följande tjänsteinnehavare har sänt beslutförteckningar:

Förvaltningsdirektör
Upphandlingsbeslut: 
§ 30 Pukkilan hyvinvointikeskus Onnin terveysosaston ja Onninkotien puhtauspalveluhankinta, 08.12.2

Välfärdsområdesdirektör
Upphandlingsbeslut: 
§ 142 Suomen Radiologikeskus Oy:ltä hankittavat mammografiaseulontatutkimukset, 13.12.2023
§ 145 Nordic Healthcare Group Oy:ltä hankittava muutosten toimeenpanon tuki, 19.12.2023
Personalbeslut: 
§ 134 Kahdeksan ohjaajan nimikkeen muuttaminen turvakodin ohjaajan nimikkeeksi, 08.12.2023
§ 135 Vastaavan depressiohoitajan nimikkeen muuttaminen vastaavan sairaanhoitajan nimikkeeksi, 08.12.2023
§ 136 Palveluvastaavan nimikkeen muuttaminen vastaavan terveydenhoitajan nimikkeeksi, 08.12.2023
§ 137 Valvomopäivystäjän nimikkeen muuttaminen tilannekeskuspäivystäjän nimikkeeksi, 08.12.2023
§ 138 Vastaavan ohjaajan työsuhteen lakkauttaminen, 08.12.2023
§ 141 Rakennuttajainsinööri toimen perustaminen kiinteistöpalveluihin, 12.12.2023
Allmänna beslut: 
§ 140 Konserni- ja strategiapalveluiden johtajien toimivallan siirto, 12.12.2023
§ 144 Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen, SDP, 18.12.2023

Beslutsförslag

Ordförande: 

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar för kännedom tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll och besluter att inte utnyttja sin övertagningsrätt enligt välfärdsområdeslagens 97 §.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade för kännedom tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll och beslutade att inte utnyttja sin övertagningsrätt enligt välfärdsområdeslagens 97 §.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.