Hoppa till innehåll

Mötesdeltagare

Närvarande medlemmar

 • Mikaela Nylander - Ordförande
 • Riku Honkasalo - 1:a vice ordförande
 • Tapani Eskola - 2:a vice ordförande
 • Patrik Björkman
 • Bernhard Edgren
 • Kristian Forsman
 • Nea Hjelt
 • Lilli Kahri - Suppleant
 • Arto Kujala
 • Kaj Lindqvist
 • Pia Nurme
 • Jenna Perokorpi
 • Marika Railila
 • Kevin Servin
 • Lotte-Marie Stenman

Övriga närvarande

 • Camilla Söderström - hallintojohtaja /förvaltningsdirektör, Sekreterare
 • Annika Immonen - sosiaali- ja terveysjohtaja /social- och hälsovårdsdirektör
 • Arja Isotalo - aluevaltuuston 2. varapj. /fullmäktiges 2. vice ordf.
 • Peter Johansson - pelastusjohtaja /räddningsdirektör
 • Anette Karlsson - sosiaali- ja potilasasiamies/ social- och patientombud
 • Mika Kosunen - viestintäjohtaja /kommunikationsdirektör
 • Tom Liljestrand - kansallislltk pj. /nationalspråknämndens ordf.
 • Max Lönnqvist - hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör
 • Heikki Vestman - aluevaltuuston pj. / välfärdsfullmäktige ordf.
 • Hanna Collan - vs sosiaali- ja potilasasiamies/ tf social- och patientombud

Frånvarande

 • Lilian Andergård-Stenstrand - hallintopäällikkö /förvaltningschef
 • Elin Blomqvist-Valtonen - aluevaltuuston 1. pj. /fullmäktiges 1. vice ordf.
 • Marketta Mattila