Hoppa till innehåll

Mötesdeltagare

Närvarande medlemmar

 • Lotte-Marie Stenman - Ordförande
 • Nea Hjelt - 1:a vice ordförande
 • Charlotta Engblom
 • Eila Kohonen
 • Jyrki Loijas
 • Mari Lotila
 • Ilkka Luusua
 • Piia Malmberg
 • Mikko Nieminen, poistui/avlägsnade sig 19:59 - palasi/tillbaka 20:03
 • Nina Uski
 • Hannu Vihreäluoto, osallistui Teamsin kautta / deltog via Teams

Övriga närvarande

 • Nina Nyholm - Sekreterare
 • Katja Blomberg - kehittämisjohtaja/utvecklingsdirektör
 • Jenna Perokorpi - aluehallituksen edustaja / representant för välfärdsområdesstyrelsen
 • Pauli Ritola, vammaisneuvoston edustaja / representant för handikapprådet, osallistui Teamsin kautta / deltog via Teams
 • Leena Sorjonen - vanhusneuvoston edustaja / representant för äldrerådet
 • Nanna Kostiainen, järjestötyön ja osallisuuden asiantuntija / sakkunnig inom organisationsarbete och delaktighet, § 10 ja/och § 11, (poissa/borta 19:03 - 19:50)
 • Sofie Klawer-Kallio - valvonnan ja laadun erityisasiantuntija/specialsakkunnig i tillsyn och kvalitet, § 12

Frånvarande

 • Abdirisak Ahmed
 • Benny Engård