Hoppa till innehåll

Mötesdeltagare

Närvarande medlemmar

 • Charlotta Engblom - Ordförande
 • Benny Engård
 • Eila Kohonen
 • Jyrki Loijas
 • Mari Lotila
 • Ilkka Luusua
 • Piia Malmberg
 • Mikko Nieminen
 • Heljä Pulli
 • Pamela Stenberg
 • Nina Uski
 • Hannu Vihreäluoto

Övriga närvarande

 • Nina Nyholm - Sekreterare
 • Katja Blomberg - kehittämisjohtaja /utvecklingsdirektör
 • Pauli Ritola - vammaisneuvoston edustaja /representant för handikapprådet
 • Leena Sorjonen - Vanhusneuvoston edustaja/representant för äldrerådet

Frånvarande

 • Nea Hjelt - 1:a vice ordförande
 • Abdirisak Ahmed
 • Samuel Kauppi - nuorisovalt. edustaja /företr. för ungdomsfmge
 • Max Lönnqvist - hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör
 • Mikaela Nylander - aluehallituksen pj. /välfärdsområdesstyrelsens ordf.
 • Jenna Perokorpi - aluehallituksen edustaja / välfärdsområdesstyrelsens representant