Aluehallitus, kokous 15.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelaki 97 §)

Perustelut

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

Digijohtaja
Yleiset päätökset:
§ 1 Matkamääräys 2024, ICT-palvelut, 22.01.2024

Hallintojohtaja
Palvelussuhdeasiat:
§ 3 Lakimiehen valinta määräaikaiseen virkasuhteeseen, 10.02.2024

Hyvinvointialuejohtaja
Henkilöstöasiat: 
§ 21 Kehitysvammahoitajan nimikkeen muuttaminen ohjaajan nimikkeeksi, 24.01.2024
§ 22 Ehkäisevän työn suunnittelijan nimikkeen muuttaminen erityisasiantuntijan nimikkeeksi, 24.01.2024
§ 23 Järjestötyön ja osallisuuden asiantuntijan nimikkeen muuttaminen osallisuuden erityisasiantuntijan nimikkeeksi, 24.01.2024
§ 24 Vastaavan asumisohjaajan toimen lakkauttaminen, 24.01.2024
§ 25 Ravitsemusesimiehen nimikkeen muuttaminen ruoka- ja puhdistuspalveluesimiehen nimikkeeksi, 24.01.2024
§ 26 Ruokapalveluohjaajan nimikkeen muuttaminen ruoka- ja puhdistuspalveluesimiehen nimikkeeksi, 24.01.2024
§ 30 Projektikoordinaattori Kestävän kasvun hankkeeseen, 30.01.2024
§ 31 Kahden erityisasiantuntijan (projektien johtaminen) tehtävän perustaminen, 05.02.2024
Yleiset päätökset:
§ 20 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystoimen toimialan ajoneuvojen ylläpitovastuun siirtäminen Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen vastuulle, 24.01.2024

Talousjohtaja
§ 1 Matkamääräys vuodelle 2024, talouspalvelut, 22.01.2024

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Aluehallitus merkitsee viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille ettei se käytä päätöksiin hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Aluehallitus merkitsi viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille, ettei se käytä päätöksiin hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan. 


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.