Aluehallitus, kokous 15.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Varautuminen työtaisteluihin ja päätöksenteko häiriötilanteissa

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 mom 18