Aluehallitus, kokous 15.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Sisäisen tarkastuksen raportti 2023

IUHVADno-2024-526

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: 
sisäinen tarkastja Juho Saarinen, 
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Hallintosäännön 14. luvun 96§ 1. momentin mukaisesti, sisäinen tarkastus raportoi aluehallitukselle. Sisäinen tarkastus on laatinut aluehallitukselle raportin vuoden 2023 sisäisestä tarkastuksesta.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen raportin. 

Päätös

Aluehallitus merkitsi tiedoksi sisäisen tarkastuksen raportin.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta aluehallitus päätti, että asiat 26-28 käsitellään samanaikaisesti.

Sisäinen tarkastaja Juho Saarinen esitteli sisäisen tarkastuksen raportin vuodelle 2023, selonteon sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2024.

Pöytäkirjaan merkittiin, että aluevaltuuston puheenjohtaja Heikki Vestman saapui kokoukseen klo 19.12 tämän asian käsittelyn aikana.

Liitteet suomeksi

Liitteet ruotsiksi

Oheismateriaali suomeksi

Oheismateriaali ruotsiksi


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.