Aluehallitus, kokous 15.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Sisäisen tarkastuksen 2024 toimintasuunnitelman hyväksyminen

IUHVADno-2024-527

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: 
sisäinen tarkastaja Juho Saarinen, 
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Hallintosäännön 14. luvun 92§ 1. mom. 6. kohdan mukaan, aluehallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman.

Sisäinen tarkastus laatii vuosittain riskiperusteisen tarkastussuunnitelman, joka sisältää sisäisen tarkastuksen painopistealueet kyseiselle vuodelle.

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-​,​ varmistus-​ sekä konsultointitoimintaa,​ jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja parantaa sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee hyvinvointialueen johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-​,​ valvonta-​,​ johtamis-​ ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös

Aluehallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2024.

Liitteet suomeksi

Liitteet ruotsiksi

Oheismateriaali suomeksi

Oheismateriaali ruotsiksi


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.