Aluehallitus, kokous 15.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Ehdotus

Aluehallitus valitsee Marketta Mattilan ja Bernhard Edgrenin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. 

Päätös

Aluehallitus valitsi Marketta Mattilan ja Bernhard Edgrenin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.