Aluehallitus, kokous 15.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Muut asiat

Perustelut

Aluehallituksen jäsenet käsittelevät muita asioita.

Ehdotus

Aluehallitus merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Aluehallitus merkitsi muut asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.