Aluehallitus, kokous 15.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Lautakuntien tekemien päätösten seuraaminen

Perustelut

 Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätöksensä:

  • Palveluiden järjestäminen -lautakunta 13.12.2023
  • Palveluiden järjestäminen -lautakunta 31.1.2024
  • Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta 10.1.2024

Ehdotus

Aluehallitus merkitsee tiedokseen toimielinten päätökset ja päättää olla käyttämättä hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Aluehallitus merkitsi tiedokseen toimielinten päätökset ja päätti olla käyttämättä hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.