Nämnden för ordnande av tjänster, möte 29-03-2023

Protokollet är granskat

§ 31 För kännedom

Beskrivning

Nämnden för ordnande av tjänster i Östra Nylands välfärdsområde antecknar följande skrivelser, beslut m.m. för kännedom:

1
Nämdens ordförande för ordnande av tjänster i Östra Nylands välfärdsområde beslut angående upptagningsrätt av tjänsteinnehavarbeslut (bilaga 1)

2
Valviras och regionförvaltningsverkets beslut och meddelanden (bilaga 2)..

Beslutsförslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Nämnden för ordnande av tjänster i Östra Nylands välfärdsområde antecknade ärendena för kännedom.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.