Hoppa till innehåll

Nämnden för ordnande av tjänster, möte 29-03-2023

Protokollet är granskat

Protokoll Ladda ner 

Mötesdeltagare

Närvarande medlemmar

 • Micaela Röman - Ordförande
 • Roy Harkimo, osallistui teamsin kautta /deltog via teams
 • Katri Kakkuri - Suppleant
 • Tanja Lehtikuusi, osallistui teamsin kautta /deltog via teams - Suppleant
 • Meri Lohenoja - Suppleant
 • Tove Munkberg
 • Markus Pietikäinen
 • Pamela Stenberg
 • Tero Suominen
 • Pehr Sveholm

Övriga närvarande

 • Maija Aatelo - vammaisneuvoston edustaja / representant för handikapprådet
 • Juha Huotari - vanhusneuvoston edustaja /representant för äldrerådet
 • Annika Immonen - sosiaali- ja terveysjohtaja /social- och hälsovårdsdirektör
 • Ilona Koskenniemi - vast.aluejoht.(perh. ja sos.) /ansv.omr.dir. (fam. o. soc.tjänst
 • Kirsi Oksanen - vast.aluejoht.(Ikäänt. palv.) /ansv.omr.dir. (tjänst. för äldre)
 • Carita Schröder - vast.aluejoht.(terv.palv.) /ansv.omr.dir. (häls.vårdstjänst.)
 • Anette Karlsson - asiantuntija /sakkunnig, sosiaali- ja potilasasiamies /social- och patientombudsman
 • Marja Lahti-Elers - johdon assistentti/ ledningens assistent, Sekreterare

Frånvarande

 • Johanna Aaltonen
 • Jarkko Haverinen
 • Irmeli Hoffren
 • Juha Kittilä
 • Sanna Kivineva
 • Marja Manninen-Ollberg