Nämnden för ordnande av tjänster, möte 29-03-2023

Protokollet är granskat

§ 32 Aktuella ärenden

Beskrivning

Medlemmar i Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för ordnande av tjänster informeras om aktuella ärenden.

 

  • Socialarbetare /handikappservicearbetare /barnskyddets behandlingstider /ansvarsområdesdirektör, familje- och socialtjänster, Ilona Koskenniemi 
  • Bäddavdelningsärende /ansvarsområdesdirektör, hälsovårdstänster, Carita Schröder
  • Vårdpersonalens tillgänglighet /ansvarsområdesdirektör, tjänster för ädre, Kirsi Oksanen
  • Ministeriets hälsningar till välfärdsområdena /Annika Immonen
  • Nätsidorna förnyas 04.04.2023 /Annika Immonen
  • Våra lokarer i WSOY-hurset utvidgas, bla. flera mötesutrymmen /Annika Immonen
  • Skolning till att använda den elektroniska mötesplattformen  /Marja Lahti-Elers

Beslutsförslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.