Nationalspråksnämnden, möte 23-03-2023

Protokollet är granskat

§ 16  Lägesrapport över verksamheten vid räddningsverket i Östra Nyland

IUHVADno-2023-642

Beskrivning

Räddningsdirektör Peter Johansson berättar om räddningsverkets aktuella ärenden.

Beslutsförslag

Förvaltningsdirektören:

Nationalspråksnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknar översikten för kännedom.

Beslut

Nationalspråksnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknade översikten för kännedom.