Hoppa till innehåll

Mötesdeltagare

Närvarande medlemmar

 • Tom Liljestrand - Ordförande
 • Kjell Grönqvist - 1:a vice ordförande
 • Jeanette Broman
 • Bodil Lund
 • Jolanta Lundgren
 • Gia Mellin-Kranck - Suppleant
 • Anders Selen
 • Göran Wallén - Suppleant

Övriga närvarande

 • Tomas Määttä - hallintolakimies/förvaltningsjurist, Sekreterare
 • Nina Björkman-Nysten - vanhusneuvoston edustaja/äldrerådets representant
 • Peter Johansson - pelastusjohtaja /räddningsdirektör
 • Christine Kotzev - erityisasiantuntija/specialsakkunnig
 • Camilla Söderström - hallintojohtaja /förvaltningsdirektör
 • Håkan Westerholm - vammaisneuvoston edustaja, tulkki mukana kokouksessa/representant för rådet för personer med nedsatt funktionsförmåga, tolk med på mötet