Nationalspråksnämnden, möte 23-03-2023

Protokollet är granskat

§ 15 Val av protokolljusterare

Beskrivning

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde (165 §) justeras protokollet på det sätt som organet beslutat. 

Enligt god förvaltningssed väljer man två protokolljusterare.

Beslutsförslag

Förvaltningsdirektören:

Nationalspråksnämnden för Östra Nylands välfärdsområde väljer Fred Henriksson och Sebastian Ekblom till mötets protokolljusterare.

Beslut

Nationalspråksnämnden för Östra Nylands välfärdsområde valde Gia Mellin-Kranck och Anders Selen till mötets protokolljusterare.