Nationalspråksnämnden, möte 23-03-2023

Protokollet är granskat

§ 18 Övriga ärenden 

Beskrivning

Medlemmar i Östra Nylands välfärdsområdes nationalspråksnämnd informeras om övriga ärenden.

Beslutsförslag

Förvaltningsdirektören:

Nationalspråksnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknar övriga ärenden för kännedom.

Beslut

Nationalspråksnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknade övriga ärenden för kännedom.

Möte hantering

Nämnden beslutade att sammanträda följande gång den 10 maj 2023 kl. 17.00 samt den 15 juni 2023 kl. 17.00