Hyppää sisältöön

Kokouksen osallistujat

Paikalla olleet jäsenet

 • Mikaela Nylander - Puheenjohtaja
 • Riku Honkasalo - 1. Varapuheenjohtaja
 • Tapani Eskola - 2. Varapuheenjohtaja
 • Otto Andersson
 • Patrik Björkman
 • Bernhard Edgren
 • Kristian Forsman
 • Arto Kujala
 • Kaj Lindqvist
 • Marja Manninen-Ollberg
 • Marketta Mattila
 • Pia Nurme
 • Jenna Perokorpi
 • Marika Railila
 • Kevin Servin

Muut paikalla olleet

 • Camilla Söderström - hallintojohtaja /förvaltningsdirektör, Sihteeri
 • Elin Blomqvist-Valtonen - aluevaltuuston 1. pj. /fullmäktiges 1. vice ordf.
 • Annika Immonen - sosiaali- ja terveysjohtaja /social- och hälsovårdsdirektör
 • Peter Johansson - pelastusjohtaja /räddningsdirektör
 • Anette Karlsson - aluevaltuuston 2. varapj. /fullmäktiges 2. ordf.
 • Mika Kosunen - viestintäjohtaja /kommunikationsdirektör
 • Tom Liljestrand - kansallislltk pj. /nationalspråknämndens ordf.
 • Max Lönnqvist - hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör
 • Tomas Määttä - hallintolakimies /förvaltningsjurist

Poissa

 • Heikki Vestman - aluevaltuuston pj. / välfärdsfullmäktige ordf.