Välfärdsområdesstyrelsen, möte 28-09-2023

Protokollet är granskat

§ 244 Välfärdsområdets personalöversikt

IUHVADno-2023-3351

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: personaldirektör Anu Rautiainen, 
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Personaldirektör Anu Rautiainen berättar om aktuella ärenden inom personalförvaltningen. 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören: 

Områdesstyrelsen antecknar personalöversikten för kännedom. 

Beslut

Antecknades för kännedom.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.