Välfärdsområdesstyrelsen, möte 28-09-2023

Protokollet är granskat

§ 256 Uppföljning av nämndernas beslut

Beskrivning

Följande nämnder har sänt sina beslut:

Nämnden för ordnande av tjänster 6.9.2023

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar besluten för kännedom samt meddelar nämnderna att områdesstyrelsen inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med § 97 välfärdsområdeslagen

 

 

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.