Välfärdsområdesstyrelsen, möte 28-09-2023

Protokollet är granskat

§ 255 Tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll (välfärdsområdeslagen 97 §)

Beskrivning

Följande tjänsteinnehavare har sänt beslutförteckningar:

Välfärdsområdesdirektören
Personalfrågor: 
§ 102 Laatupäällikön valinta, 20.09.2023
§ 103 Hallintopäällikön valinta, 25.9.2023

Beslutsförslag

Ordförande: 

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar för kännedom tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll och besluter att inte utnyttja sin övertagningsrätt enligt välfärdsområdeslagens 97 §.

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.