Välfärdsområdesstyrelsen, möte 28-09-2023

Protokollet är granskat

§ 257 Övriga ärenden

Beskrivning

Medlemmarna i Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse behandlar övriga ärenden.

Beslutsförslag

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse antecknar övriga ärenden för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.