Välfärdsområdesstyrelsen, möte 28-09-2023

Protokollet är granskat

§ 246 Förslag om val av partnerskapsbordets medlemmar till välfärdsområdesstyrelsen

IUHVADno-2023-3160

Tidigare behandling

Beskrivning

Beredning och upplysningar:
Nanna Kostiainen, sakkunnig inom organisationsarbete och delaktighet
förnamn.efternamn@itauusimaa.fi 

Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde har på sitt möte 27.4.2023 (§ 137) bekräftat målen och uppgifterna för organisationernas partnerskapsbord, kriterierna på medlemmar som väljs till partnerskapsbordet samt teman som medlemmarna i partnerskapsbordet representerar.  

Man har ordnat ett öppet förfarande under tiden 5.6-14.8.2023 för att hitta medlemmar till Östra Nylands välfärdsområdets organisationernas partnerskapsbord. De intresserade medlemmarna har skickat en friformig ansökan per e-post till sakkunnig inom organisationsarbete och delaktighet. 

Man informerade om annonsen både på välfärdsområdets hemsidor, på social media och i områdets lokaltidningar via pressmeddelande (nyhet på webbplatsen och STT 1.6.2023, Facebook-inlägg 2.6.2023 och igen 28.7.2023, LinkedIn-inlägg 5.6.2023). 

Man sökte medlemmar till organisationernas partnerskapsbord redan 29.12.2022  - 20.1.2023. I samband med den tidigare sökningen informerades de som ansökt om medlemskap per e-post om att en ny sökning börjar. Inom utsatt tid inlämnades 27 ansökningar (bifogat material). 

Sökanden delat in i de temagrupper som de anmält: 

Barn- och familjeorganisationer: 

 • Laiho Pirita / Suomen Nuorisoseurat ry (eller ungdomsorganisationer) 
 • Laru Suvi / Parisuhdekeskus Kataja ry 
 • Metsähuone Pia / Mannerheims Barnskyddsförbund Nylands distrikt rf 
 • Salomaa Marika / Föräldraföreningar i Borgå rf 
 • Syren Johanna / Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry (eller ungdomsorganisationer) 
 • Wetzer-Karlsson Marina / Väestöliitto (eller multiprofessionella organisationer) 

 

Ungdomsorganisationer:

 • Kolehmainen Henna / Loisto setlementti ry 
 • Laiho Pirita / Suomen Nuorisoseurat ry (eller barn- och familjeorganisationer) 
 • Syren Johanna / Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry (eller barn- och familjeorganisationer) 

 

Organisationer för de äldre:

 • Kohonen Eila / flera organisationer (eller patient- och sjukdomsorganisationer)

 

Organisationer inom mentalvård 

 • Kalk Nina / Psykosociala föreningen Ringen 
 • Karppanen Eetu / FinFami Nyland rf
 • Nousiainen Päivi / Socialpsykiatriska föreningen i Östra Nyland rf 

 

Brukarorganisationer:

 • Saarinen Tiina / A-klinikstiftelsen
 • Tuuttila Marianne / Liv utan brott (RETS)

 

Handikapporganisationer: 

 • Arvila Katri / Sotek-säätiö sr (organisationer inom socialsektorn som stöder sysselsättning och social gemenskap) 
 • Holm Rebecka / SAMS 
 • Tanhua Jukka / Borgå Reumaförening- Porvoon Reumayhdistys ry 
 • Westerlund Vanessa / FDUV 

 

Patient- och sjukdomsorganisationer:

 • Jokela Maj-Britt / Borgånejdens Diabetesförening rf 
 • Kohonen Eila / flera organisationer (eller organisationer för de äldre) 
 • Koponen Seija / Porvoon Seudun Muistiyhdistys ry 

 

Organisationer inom socialsektorn som stöder sysselsättning och social gemenskap:

 • Arvila Katri / Sotek-säätiö (eller handikapporganisationer) 
 • Galkin Sari / Tatsi ry 
 • Raitimo Ulla / Borgånejdens arbetssökande rf 

 

Organisationer som främjar säkerhet:

 • Tuominen Teresa / Nylands Räddningsförbund  (UPL) 

 

Multiprofessionella organisationer:

 • Hakala Ari / Finlands Röda Kors, Helsingfors och Nylands distrikt  
 • Santala Li-Marie / SILMU-byar
 • Stjernvall Camilla / Lovisa Föreningar rf  
 • Wetzer-Karlsson Marina / Väestöliitto 

 

Övriga:

 • Santala Li-Marie / SILMU-byar
 • Vihanto Anette / Utvecklingsförening SILMU  
 • Nieminen Mikko / flera föreningar (kan på basis av sin erfarenhet representera flera temagrupper) 

 

Ansökningarna till organisationernas partnerskapsbord (bifogat material) behandlades i arbetsgruppen 15.8.2023. I arbetsgruppen deltog utvecklingsdirektör Katja Blomberg, sakkunnig inom organisationsarbete och delaktighet Nanna Kostiainen, organisationsexpert på Hyte rf Milla Kajanne och Kompanjonskapshuset Medvinds koordinator Nina Toivanen.  

Medlemskåren i partnerskapsbordet har formats så att så många temagrupper är representerade, så att det finns representanter både från stora (riksomfattande) och små (lokala) föreningar, samt både finsk- och svenskspråkiga föreningar. Då sökanden utvärderades tog man i beakta sökandens erfarenhet och möjlighet att förbinda sig vid verksamheten, medlemskap i en takförening, betoning av temagrupp och föreningens språk. Till varje temagrupp har man planerat två medlemmar, så att antalet medlemmar i partnerskapsbordet hålls rimligt. 

Arbetsgruppens förslag på representanter för östra Nylands välfärdsområdes organisationers partnerskapsbord temagruppsvis (bilaga: Tabell på sökanden och valföreslagen):  

Barn- och familjeorganisationer: 

 • Laru Suvi, Parisuhdekeskus Kataja ry 
 • Metsähuone Pia, Mannerheims Barnskyddsförbund Nylands distrikt rf 

 

För barn- och familjeorganisationer föreslås representeras av de ovannämnda personerna, eftersom organisationerna de representerar motsvarar välfärdsområdets grunduppgift holistiskt. Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry verkar inte i regel på Östra Nylands välfärdsområdes område, och Föräldraföreningar i Borgå rf:s verksamhet ses mera som verksamhet som stöder kommunens verksamhet. Sökanden från Väestöliitto och Nuorisoseurat ry fick platser i andra temagrupper de ansökte om plats i. 

 

Ungdomsorganisationer:

 • Kolehmainen Henna, Loisto setlementti ry 
 • Laiho Pirita, Suomen Nuorisoseurat ry 

 

Till ungdomsorganisationerna föreslås personer och föreningar med verksamhet inom Östra Nylands välfärdsområde. Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry:s målgrupp är invånarna i huvudstadsregionen, särskilt Esbo. 

 

Organisationer för de äldre:

 • Kohonen Eila, bl.a. Porvoon Eläkkeensaajat ry, Borgånejdens Allergi- och Astmaförening rf 

 

Temagruppen organisationer för de äldre hade inga andra sökanden. 

 

Organisationer inom mentalvård:

 • Karppanen Eetu, FinFami Nyland rf
 • Nousiainen Päivi, Socialpsykiatriska föreningen i Östra Nyland rf 

 

Socialpsykiatriska föreningen i Östra Nyland rf arbetar mångsidigt inom temat mental hälsa, och FinFami Nyland rf fokuserar sitt arbete på att stöda närstående till personer med mental ohälsa. Föreningarna anses ha goda förutsättningar för nätverksarbete som del av partnerskapsbordet. 

 

Brukarorganisationer:

 • Saarinen Tiina, A-klinikstiftelsen 
 • Tuuttila Marianne, Liv utan brott (RETS)

 

Endast två personer sökte som representanter för brukarorganisationer. 

 

Handikapporganisationer:

 • Holm Rebecka, SAMS 
 • Tanhua Jukka, Borgå Reumaförening - Porvoon Reumayhdistys ry 

 

SAMS är en svenskspråkig intresseorganisation för riksomfattande handikappföreningar, och är en mer omfattande helhet än FDUV, som är en svenskspråkig intresseorganisation för handikappade personer. Sotek-säätiö blev placerad i en annan temagrupp. 

 

Patient- och sjukdomsorganisationer:

 • Jokela Maj-Britt, Borgånejdens Diabetesförening rf 
 • Koponen Seija, Porvoon Seudun Muistiyhdistys ry 

 

Patient- och sjukdomsorganisationer hade tre sökanden, en av dem placerades i en annan temagrupp. 

 

Organisationer inom socialsektorn som stöder sysselsättning och social gemenskap 

 • Arvila Katri, Sotek-säätiö sr (eller handikapporganisationet) 
 • Raitimo Ulla, Borgånejdens arbetssökande rf 

 

Till temat organisationer inom socialsektorn som stöder sysselsättning och social gemenskap föreslås Sotek-säätiö och Borgånejdens arbetssökande rf, eftersom deras verksamhet förverkligas på ett bredare område än Tatsi ry:s Korttelikeittiö, och svarar på välfärdsområdes grunduppgift mer holistiskt.  

 

Organisationer som främjar säkerhet:

 • Tuominen Teresa, Nylands Räddningsförbund (UPL)
 • Hakala Ari, Finlands Röda Kors, Helsingfors och Nylands distrikt 

 

Till temat organisationer som främjar säkerhet sökte endast en person. Arbetsgruppen fick samtycke av representanten från Finlands Röda Kors att flytta över hen till denna grupp från Multiprofessionella organisationer-temagruppen.  

 

Multiprofessionella organisationer:

 • Stjernvall Camilla, Lovisa Föreningar rf  
 • Wetzer-Karlsson Marina, Väestöliitto 

 

Representanten från Finlands Röda Kors flyttades till en annan temagrupp. SILMU rf andra representant föreslås väljas till temagruppen Övriga. 

 

Övriga:

 • Vihanto Anette, Kehittämisyhdistys SILMU ry/ Utvecklingsförening SILMU rf
 • Nieminen Mikko, bl.a. Borgå Invalider och Borgå föreningscentral rf. 

 

Av SILMU rf:s sökanden förslår man att Utvecklingsförening SILMU rf:s sökande väljs, efter föreningens verksamhetsfält är bredare. 

 

Sex sökanden blev inte valda till partnerskapsbordet. 

Välfärdsområdets representanter i partnerskapsbordet är expert för organisationsarbete och delaktighet Nanna Kostiainen och Kompanjonskapshuset Medvinds koordinator Nina Toivanen. Organisationsexpert på Hyte rf, Milla Kajanne deltar också i möten och ger handledning speciellt när partnerskapsbordet påbörjar sin verksamhet. 

 

Beslutsförslag

Nämnden för utveckling och samarbete föreslår att välfärdsområdesstyrelsen godkänner medlemmarna i partnerskapsbordet enligt följande:

Barn- och familjeorganisationer: 

 • Laru Suvi, Parisuhdekeskus Kataja ry 
 • Metsähuone Pia, Mannerheims Barnskyddsförbund Nylands distrikt rf 

 

Ungdomsorganisationer:

 • Kolehmainen Henna, Loisto setlementti ry 
 • Laiho Pirita, Suomen Nuorisoseurat ry 

 

Organisationer för de äldre:

 • Kohonen Eila, bl.a. Porvoon Eläkkeensaajat ry, Borgånejdens Allergi- och Astmaförening rf 

 

Organisationer inom mentalvård:

 • Karppanen Eetu, FinFami Nyland rf
 • Nousiainen Päivi, Socialpsykiatriska föreningen i Östra Nyland rf 

 

Brukarorganisationer:

 • Saarinen Tiina, A-klinikstiftelsen 
 • Tuuttila Marianne, Liv utan brott (RETS)

 

Handikapporganisationer:

 • Holm Rebecka, SAMS 
 • Tanhua Jukka, Borgå Reumaförening - Porvoon Reumayhdistys ry 

 

Patient- och sjukdomsorganisationer:

 • Jokela Maj-Britt, Borgånejdens Diabetesförening rf 
 • Koponen Seija, Porvoon Seudun Muistiyhdistys ry 

 

Organisationer inom socialsektorn som stöder sysselsättning och social gemenskap 

 • Arvila Katri, Sotek-säätiö sr (eller handikapporganisationet) 
 • Raitimo Ulla, Borgånejdens arbetssökande rf 

 

Organisationer som främjar säkerhet:

 • Tuominen Teresa, Nylands Räddningsförbund (UPL)
 • Hakala Ari, Finlands Röda Kors, Helsingfors och Nylands distrikt 

 

Multiprofessionella organisationer:

 • Stjernvall Camilla, Lovisa Föreningar rf  
 • Wetzer-Karlsson Marina, Väestöliitto 

 

Övriga:

 • Vihanto Anette, Kehittämisyhdistys SILMU ry/ Utvecklingsförening SILMU rf
 • Nieminen Mikko, bl.a. Borgå Invalider och Borgå föreningscentral rf. 

Beslut

Beslutades enligt förslaget. Föräldraföreningar i Borgå rf tillades som medlem i partnerskapsbordet gällande barn- och familjeorganisationer.

 

 

Möte hantering

Ledamöterna Eila Kohonen och Mikko Nieminen avlägsnade sig under behandlingen av detta ärende p.g.a. jäv (partsjäv). Eila Kohonens ersättare Mirja Suhonen deltog i mötet under behandlingen av detta ärende.

Ledamot Ilkka Luusua lade fram ett förslag att tillägga Föräldraföreningar i Borgå rf som medlem i partnerskapsbordet gällande barn- och familjeorganisationer. Nämnden understödde förslaget enhälligt.  

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: Nanna Kostiainen, sakkunnig inom organisationsarbete och delaktighet
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören: 

Välfärdsområdesstyrelsen godkänner medlemmarna i partnerskapsbordet enligt ovanstående förslag från nämnden för utveckling och samarbete.

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.


Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

 • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

 • det beslut i vilket omprövning begärs
 • hurdan omprövning som begärs
 • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).