Välfärdsområdesstyrelsen, möte 09-11-2023

Protokollet är granskat

§ 290  Tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll (välfärdsområdeslagen 97 §)

Beskrivning

Följande tjänsteinnehavare har sänt beslutförteckningar:

Förvaltningsdirektören
Upphandlingsbeslut: 
§ 25 Päätös Hansel Oy:n matkatoimistopalveluiden yhteishankintaan liittymisestä, 01.11.2023

Välfärdsområdesdirektören
§ 112 Tietoturvavalvomo (SOC, Security Operations Center) sekä Suojaustiedot ja tapahtumien hallinta (SIEM, Security Information and Event Management) palveluiden hankinta, 26.10.2023
§ 113 Asiointiportaalin hankinta Itä-Uudenmaan asiakkaiden ja ammattilaisten käyttöön, 03.11.2023

Beslutsförslag

Ordförande: 

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar för kännedom tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll och besluter att inte utnyttja sin övertagningsrätt enligt välfärdsområdeslagens 97 §.

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.