Välfärdsområdesstyrelsen, möte 09-11-2023

Protokollet är granskat

§ 291 Uppföljning av nämndernas beslut

Beskrivning

Följande nämnder har sänt sina beslut:

Nämnden för ordnande av tjänster 20.9.2023

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar besluten för kännedom samt meddelar nämnderna att områdesstyrelsen inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med § 97 välfärdsområdeslagen. 

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.