Revisionsnämnden, möte 18-10-2023

Protokollet är granskat

§ 70 Huvudförtroendemannens översikt

IUHVADno-2023-3601

Beskrivning

Huvudförtroendeman Ida Mattsson, Juko ry, har kallats till mötet för att presentera aktuella ärenden gällande välfärdsområdets personal. 

Beslutsförslag

Ordförande: 

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknar översikten samt diskussionen kring ämnet för kännedom.  

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknade huvudförtroendemannens översikt samt diskussionen kring ämnet för kännedom.  


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.