Hoppa till innehåll

Mötesdeltagare

Närvarande medlemmar

 • Lotte-Marie Stenman - Ordförande
 • Nea Hjelt - 1:a vice ordförande
 • Abdirisak Ahmed
 • Charlotta Engblom
 • Benny Engård
 • Hanna Hurtta - Suppleant
 • Eila Kohonen
 • Jyrki Loijas
 • Ilkka Luusua
 • Piia Malmberg
 • Mikko Nieminen
 • Nina Uski
 • Hannu Vihreäluoto

Övriga närvarande

 • Nina Nyholm - Sekreterare
 • Katja Blomberg - kehittämisjohtaja / utvecklingsdirektör
 • Nanna Kostiainen - järjestötyön ja osallisuuden asiantuntija / expert på organisationsarbete och delaktighet
 • Jenna Perokorpi - aluehallituksen edustaja / representant för välfärdsområdesstyrelse
 • Leena Sorjonen - vanhusneuvoston edustaja / representant för äldrerådet

Frånvarande

 • Mari Lotila