Nämnden för ordnande av tjänster, möte 15-02-2023

Protokollet är granskat

§ 10 Nämndens mötestidtabell våren 2023

IUHVADno-2023-58

Beskrivning

Beredning och tillläggsuppgifter:

social- och hälsovårdsdirektör  Annika Immonen, annika.immonen(at)itauusimaa.fi

 

Förslag till mötestidtabell våren 2023:

15.02.2023

29.03.2023

26.04.2023

31.05.2023

Mötena börjar kl 17.30 och är i huvudsak närmöten.

Beslutsförslag

Social- och hälsovårdsdirektören:

Nämnden för ordnande av tjänster godkänner mötestidtabellen våren 2023 enligt förslaget. 

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för ordnande av tjänster godkände enhälligt våren 2023 mötestidtabell enligt föredragarens ändringsförslag.

29.03.2023

19.04.2023

24.05.2023

Mötena börjar kl 17.30 och är i huvudsak närmöten.

Möte hantering

Föredragaren ändrade förslaget enligt föjande:

Våren 2023 mötestidtabell::

29.03.2023

19.04.2023

24.05.2023

Mötena börjar kl 17.30 och är i huvudsak närmöten.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.