Nämnden för ordnande av tjänster, möte 15-02-2023

Protokollet är granskat

§ 14 För kännedom (additional)

Beskrivning

Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för ordnade av tjänster antecknar följande brev, beslut m.m. för kännedom:

1
Valviras och regionförvaltningsverkets beslut och meddelanden. Bilaga 1.

 

2

Rådenas utlåtanden. Bilagorna 2-3.

Beslutsförslag

Social- och hälsovårdsdirektören:

Antecknas för kännedom.

Beslut

​​​​Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för ordnande av tjänster antecknade ärendena för kännedom.

Möte hantering

Följande bilagor, som hade kommit efter det att föredragningslistan hade publicerats, tillades till protokollet, .

Bilaga 4: Handikapprådets utlåtanden

Bilaga 5: Äldrerådets ställningstagande, där rådet godkänner, att nämnden behandlar ärendena enligt föredragningslistan, utan att rådets utlåtanden har hunnit anlända. Äldrerådet lämnar sina utlåtanden senare. 


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.