Hoppa till innehåll

Mötesdeltagare

Närvarande medlemmar

 • Satu Lindgren - Ordförande
 • Christer Andersson - 1:a vice ordförande
 • Pia Baumgartner
 • Jenni Hovilehto
 • Mikael Karlsson
 • Roosa Lehtimäki
 • Helene Liljeström
 • Erkki Naumanen - Suppleant
 • Nina Pauloaho
 • Jere Riikonen
 • Lennu Sajomaa
 • Tom Sundbäck
 • Janne Turunen

Övriga närvarande

 • Marjut Helske - hallintopäällikkö /förvaltningschef, Sekreterare
 • Tiia Ahl - nuorisovalt. edustaja /företr. för ungdomsfmge
 • Juha Alander - valmiuspäällikkö /beredskapschef
 • Patrik Björkman - aluehallituksen edustaja/välfärdsområdesstyrelsens representant
 • Jenny Derghokasian - viittomakielen tulkki/teckenspråkstolk
 • Erica Vasama - viestintä /kommunikation
 • Mika Kosunen - viestintäjohtaja/kommunikationsdirektör
 • Jorma Kuikka - ensihoitopäällikkö /Akutvårdschef
 • Mika Kynsijärvi - pelastuspäällikkö /räddningschef
 • Tomi Pursiainen - riskienhallintapäällikkö /riskhanteringschef, Föredragande
 • Laura Ryytty - viittomakielen tulkki/teckenspråkstolk
 • Håkan Westerholm - vammaisneuv. ed. / repr.för rådet för pers. m. funktionsnedsätt.

Frånvarande

 • Peter Johansson - pelastusjohtaja /räddningsdirektör
 • Max Lönnqvist - hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör
 • Carl-Johan Numelin - vanhusneuvoston edustaja /representant för äldre rådet
 • Mikaela Nylander - aluehallituksen pj. /välfärdsområdesstyrelsens ordf.
 • Tuomo Repo