Nationalspråksnämnden, möte 21-02-2023

Protokollet är granskat

§ 13 Övriga ärenden

Beslut

  • Svenskspråkiga nätverket inom Östra Nylands välfärdsområde bestående av välfärdsområdets tjänsteinnehavare utses av välfärdsområdesdirektören
  • Nationalspråksnämnden för Östra Nylands välfärdsområde beslutade att nästa möte äger rum den 23 mars kl. 17.00.

Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.