Hoppa till innehåll

Mötesdeltagare

Närvarande medlemmar

 • Tom Liljestrand - Ordförande
 • Kjell Grönqvist - 1:a vice ordförande
 • Jeanette Broman
 • Sebastian Ekblom
 • Petra Lind
 • Bodil Lund
 • Jolanta Lundgren
 • Anders Selen

Övriga närvarande

 • Tomas Määttä - hallintolakimies /förvaltningsjurist, Sekreterare
 • Linda Ahonen - palveluvastaava /serviceansvarig
 • Annina Alexandersson - tulosyksikköpäällikkö /resultatenhetchef
 • Marika Gusafsson - projektikoordinaattori /projektkoordinator
 • Marketta Mattila
 • Camilla Söderström - hallintojohtaja /förvaltningsdirektör, Föredragande

Frånvarande

 • Fred Henriksson