Palvelujen järjestäminen -lautakunta, kokous 29.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelain 97 §)

Perustelut

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

Sosiaali- ja terveysjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 17 Suorahankinta – NGH:n ikääntyneiden vertaiskehittämispalvelu, 17.03.2023
Yleiset päätökset:
§ 16 Lastensuojelun asiantuntijaryhmän asettaminen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle, 14.02.2023

Tulosyksikköpäällikkö, työikäisten sosiaalipalvelut
Palvelussuhdeasiat:
§ 3 Rekrytointilisän käyttöönotto työikäisten palvelujen Typ:n johtavan sosiaalityöntekijän virkaan, 14.03.2023
§ 4 Toimistosihteerin valinta määräajaksi, työikäisten asumispalvelut, 14.03.2023
§ 5 Esihenkilön valinta, nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut, 23.03.2023

Vastuualuejohtaja, ikääntyneiden palvelut
§ 10 Palveluvastaavan toistaiseksi voimassa oleva virka ikääntyneiden asiakasohjauksen ja ennalta ehkäisevän toiminnan yksikössä, 16.03.2023

Vastuualuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut
Hankintapäätökset:
§ 22 Mielenterveyspalveluhankinta, 17.03.2023

Vastuualuejohtaja, terveyspalvelut
§ 30 PEF-etämittauksen pilotti diagnoosivaiheen tutkimuksiin, 14.03.2023
§ 31 Sopimuksen jatkaminen, aikuispotilaiden päivystystoimenpiteiden jatkohoito, 15.03.2023
Yleiset päätökset:
§ 27 Optiopäätös / lääkäripalvelut ostopalveluna/Solo Health Oy, 14.03.2023
§ 28 Optiopäätös / lääkäripalvelut ostopalveluna/Medipulssi Oy, 14.03.2023
§ 29 Optiopäätös/lääkäripalvelut ostopalveluna/Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, 14.03.2023
§ 32 Optiopäätös / hammaslaboratoriopalvelut, 17.03.2023
§ 33 Optiopäätös / hammaslaboratoriopalvelut, 17.03.2023
§ 34 Optiopäätös / hammaslaboratoriopalvelut, 17.03.2023
§ 35 Optiopäätös / suun terveydenhuollon jononpurkupalvelu, 17.03.2023
§ 36 Optiopäätös / lääkäripalvelut ostopalveluna, 17.03.2023
§ 37 Optiopäätös / lääkäripalvelut ostopalveluna, Coronaria Terveys Oy, 17.03.2023

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta merkitsee viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille ettei se käytä päätöksiin hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta merkitsi viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja päätti yksimielisesti olla käyttämättä hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.