Palvelujen järjestäminen -lautakunta, kokous 29.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Vastaus aluevaltuuttettujen aloitteeseen: Mielenterveys ei odota - terapiatakuu täytyy toteuttaa

IUHVADno-2023-666

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
tulosyksikköpäällikkö, perhe- ja sosiaalipalvelut, Ville Heininen
mielenterveys- ja päihdepalvelujen esihenkilö, perhe- ja sosiaalipalvelut, Meritte Nyqvist
​​​​​​vastuualuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut, Ilona Koskenniemi
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Eduskunta ei hyväksynyt kansalaisaloitetta terapiatakuusta (KAA 10/2019 vp), jossa terapiaan pääsyn enimmäisajasta olisi säädetty erikseen. Palvelut, joita ei koske seitsemän vuorokauden hoitotakuu, tulee järjestää kohtuullisessa ajassa enintään kolmen kuukauden kuluessa tai hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Itä-Uudenmaan alueella on kahden edellisen vuoden aikana satsattu aikuisten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämiseen. HUS terapiat etulinjaan -hankkeen sekä alueen yhteiskehittämisen tuloksena on tuotettu uudenlainen hoidonporrastus, sähköinen hoitoonohjausmalli sekä otettu käyttöön uusia tutkimuksiin perustuvia hoitomenetelmiä, jotka tekevät sujuvammaksi kuntalaisten oikea-aikaisen ja oikeatasoisen hoitoon pääsemisen. Kehittämisen tuloksena on pystytty purkamaan palveluita pitkään rasittanut jonotilanne ja hoitoon pääsy toteutuu jo tällä hetkellä huomattavasti aikaisempaa nopeammin. Malli on pilotoitu Porvoossa ja vuoden 2023 aikana sitä jalkautetaan koko alueelle. Jokaisessa kunnassa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella toimii mielenterveys- ja päihdepalveluita tarjoava palvelu.

Uutena palvelumuotona loppuvuoden 2023 aikana käynnistyy nuorten moniammatillinen mielenterveys- ja päihdeyksikkö. Keväällä 2023 perustettava Kumppanuustalon toimijat tarjoavat Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaille lisää tukivalikoimaa ehkäisemään mielenterveyden heikkenemistä, riippuvuusluonteista pelaamista, päihteidenkäyttöä sekä lähisuhde -ja muuta väkivaltaa, anonyymisti. Itä-Uudellamaalla on vahvistettu yhteistyötä sekä kumppanuutta mielenterveys- ja päihdejärjestöjen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on laajentaa kuntalaisten mahdollisuuksia saada tukea ja apua varhaisessa vaiheessa myös järjestötoimijoilta.

Todetaan, että hyvinvointialueen kunnissa on esitetyn kaltainen toiminta käynnissä. 

Ehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta esittää Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitukselle, että edellä esitetty annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta päätti yksimielisesti esittää Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitukselle, että edellä esitetty annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.