Palvelujen järjestäminen -lautakunta, kokous 29.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Vastaus aluevaltuutettujen aloitteeseen: Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelun toteuttamisesta jokaisen kunnan alueella

IUHVADno-2023-674

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
tulosyksikköpäällikkö, perhe- ja sosiaalipalvelut, Ville Heininen
mielenterveys- ja päihdepalvelujen esihenkilö, perhe- ja sosiaalipalvelut, Meritte Nyqvist
​​​​​​vastuualuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut, Ilona Koskenniemi
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Itä-Uudenmaan alueella on kehitetty aikuisten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluita intensiivisesti nyt jo yli kahden vuoden ajan. HUS terapiat etulinjaan hankkeen sekä alueen yhteiskehittämisen tuloksena on tuotettu uudenlainen hoidonporrastus, sähköinen hoitoonohjausmalli sekä otettu käyttöön uusia tutkimuksiin perustuvia hoitomenetelmiä, jotka tekevät sujuvammaksi kuntalaisten oikea-aikaisen ja oikeatasoisen hoitoon pääsemisen. Kehittämisen tuloksena on pystytty purkamaan palveluita pitkään rasittanut jonotilanne ja hoitoon pääsy toteutuu jo tällä hetkellä huomattavasti aikaisempaa nopeammin. Malli on pilotoitu Porvoossa ja vuoden 2023 aikana sitä jalkautetaan koko alueelle. Jokaisessa kunnassa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella toimii mielenterveys- ja päihdepalveluita tarjoava palvelu. Uutena palvelumuotona loppuvuoden 2023 aikana käynnistyy nuorten moniammatillinen mielenterveys- ja päihdeyksikkö.

Itä-Uudellamaalla on vahvistettu yhteistyötä sekä kumppanuutta mielenterveys- ja päihdejärjestöjen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on laajentaa kuntalaisten mahdollisuuksia saada tukea ja apua varhaisessa vaiheessa myös järjestötoimijoilta. Keväällä 2023 perustettava Kumppanuustalon toimijat tarjoavat Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaille lisää tukivalikoimaa ehkäisemään mielenterveyden heikkenemistä, riippuvuusluonteista pelaamista, päihteidenkäyttöä sekä lähisuhde -ja muuta väkivaltaa, anonyymisti. Palveluita tarjotaan fyysisessä toimipisteessä Porvoossa, jalkautumalla alueen kuntiin sekä sähköisten palveluiden avulla.

Hyvinvointialueella vahvistetaan ja laajennetaan monialaista Etsivän työn mallia, jossa työskennellään ihmisten parissa kaduilla, heidän omassa elinpiirissään ja arkiympäristössään. Etsivän työn työntekijöinä toimivat sosiaali- ja terveydenalan ammattilaiset. Etsivä työ jalkautuu säännöllisesti tarjoamaan apua ihmisille, jotka eivät sitä itse ehkä jaksa tai osaa etsiä. Työn tavoitteena on myös vähentää päihteidenkäytöstä aiheutuvia ympäristöongelmia ja näin lisätä asuinalueiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Työntekijät neuvovat sekä ohjaavat avun tarpeessa olevia henkilöitä. Asiointi onnistuu ajanvarauksettomasti ja anonyymisti. Alustava tilannearvio tehdään siellä missä ihminen kohdataan ja tarvittaessa hänet saatetaan palveluiden piiriin.

Todetaan, että hyvinvointialueen kunnissa on esitetyn kaltainen toiminta käynnissä. 

Ehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta esittää Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitukselle, että edellä esitetty annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta päätti yksimielisesti esittää Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitukselle, että edellä esitetty annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.