Palvelujen järjestäminen -lautakunta, kokous 29.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Tiedoksi

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat saapuneet kirjelmät, päätökset ym.:

 

1
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta:n puheenjohtajan päätös koskien otto-oikeutta viranhaltijapäätköksiin (liite 1).

2
Valviran ja aluehallitusviraston päätökset ja ilmoitukset (liite2).

 

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta merkitsi asiat tiedokseen.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.