Palvelujen järjestäminen -lautakunta, kokous 29.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Esityslistan hyväksyminen

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunnan kokouksen käsiteltävät asiat on ilmoitettu ennalta kokouskutsussa ja sen mukana toimitetussa esityslistassa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 118 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei palvelujen järjestäminen -lautakunta toisin päätä.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä kokouksen esityslistan.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.