Aluehallitus, kokous 21.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 343 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelaki 97 §)

Perustelut

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

Hallintojohtaja
Hankintapäätökset:
§ 30 Pukkilan hyvinvointikeskus Onnin terveysosaston ja Onninkotien puhtauspalveluhankinta, 08.12.2023

Hyvinvointialuejohtaja
Hankintapäätökset: 
§ 142 Suomen Radiologikeskus Oy:ltä hankittavat mammografiaseulontatutkimukset, 13.12.2023
§ 145 Nordic Healthcare Group Oy:ltä hankittava muutosten toimeenpanon tuki, 19.12.2023
Palvelussuhdeasiat:
§ 134 Kahdeksan ohjaajan nimikkeen muuttaminen turvakodin ohjaajan nimikkeeksi, 08.12.2023
§ 135 Vastaavan depressiohoitajan nimikkeen muuttaminen vastaavan sairaanhoitajan nimikkeeksi, 08.12.2023
§ 136 Palveluvastaavan nimikkeen muuttaminen vastaavan terveydenhoitajan nimikkeeksi, 08.12.2023
§ 137 Valvomopäivystäjän nimikkeen muuttaminen tilannekeskuspäivystäjän nimikkeeksi, 08.12.2023
§ 138 Vastaavan ohjaajan työsuhteen lakkauttaminen, 08.12.2023
§ 141 Rakennuttajainsinööri toimen perustaminen kiinteistöpalveluihin, 12.12.2023
Yleiset päätökset:
§ 140 Konserni- ja strategiapalveluiden johtajien toimivallan siirto, 12.12.2023
§ 144 Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen, SDP, 18.12.2023

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus merkitsee viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille ettei se käytä päätöksiin hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti merkitä viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille, ettei se käytä päätöksiin hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.