Aluehallitus, kokous 21.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 339 Vastaus aluevaltuutettujen aloitteeseen (1.1.2023): Eturauhassyöpien seulonta

IUHVADno-2023-38

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
vastuualuejohtaja, terveyspalvelut Carita Schröder
johtava lääkäri Susanna Varilo
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Aloitteen sisältö lyhyesti

Aloitteessa todetaan, että eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä Suomessa ja siten merkittävä kansanterveydellinen ongelma. Suomessa ei ole kansallista eturauhassyövän seulontaohjelmaa. Syynä tälle aloitteentekijä epäilee olevan sen, että asiantuntijat pelkäävät sitä, kun eturauhassyövän varhaisen toteamisen käytetty PSA-testaus näyttää myös sellaiset syövät, jotka eivät miehen elinaikana aiheuta haittaa mutta voivat johtaa kuitenkin ylihoitoon.

Aloitteessa esitetään, että hyvinvointialue yhdessä HUS-yhtymän kanssa tuottaa ja toimeenpanee eturauhassyövän seulontaohjelman. Sen tavoitteena olisi kliinisesti merkityksellisen syövän varhainen toteaminen ja hoito ja siten syövän aiheuttamien haittojen ja kuolleisuuden vähentäminen.

Nykytila

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen terveydenhuollossa tehdään Valtioneuvoston asetuksen mukaisia väestöseulontoja. Eturauhassyövän seulonta ei ainakaan toistaiseksi kuulu näihin. Valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisia seulontoja ovat rintasyöpäseulonnat, kohdunkaulasyövän seulonta ja suolistosyövän seulonnat tietyissä ikäryhmissä. Näiden valinta perustuu näyttöön seulonnan hyödyistä.

On todettu, että PSA-testiin perustuva organisoitu seulonta pienentää eturauhassyövästä aiheutuvaa kuolleisuutta n. 20 % yli 55-vuotiailla miehillä. Vanhoilla miehillä on usein piilevä syöpä, joka ei oireile eikä vaikuta potilaan elinikää lyhentävästi. Tällaisten syöpien toteaminen lisää sairastavuutta (ylidiagnostiikka), ja niiden hoidosta seuraa haittoja, jotka huonontavat piilevää syöpää enemmän elämänlaatua.

Suomessa on parhaillaan meneillään uusi satunnaistettu tutkimus (ProScreen) eturauhasen syövän seulonnasta, jossa PSA-mittausta täydennetään muilla menetelmillä. Tämä tutkimuksen tulokset saadaan vasta muutamien vuosien kuluttua.

Johtopäätökset

Edellä oleva vastaus koskee siis ainoastaan yleisesti oireettomien miesten väestötasoista seulontaa. Yksilötasolla voi lääkärin arvion mukaan olla syitä PSA-testaukseen myös oireettomalla miehellä, mutta silloin on erityisen tärkeää, että lääkäri tekee arvion ja käy yksilöllisesti potilaan kanssa läpi mahdollisen eturauhassyövän varhaiseen toteamiseen liittyvät haitat ja hyödyt.

Toistaiseksi Suomessa ei ole katsottu perusteluksi käynnistää väestöseulontaa erityisesti hoitojen aiheuttamien elämänlaatua haittaavien vaikutusten takia. Näin ollen myöskään Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ei katso tässä kohtaa tarpeelliseksi aloittaa omaa eturauhassyövän seulontaohjelman valmistelua. Tilanne arvioidaan viimeistään siinä kohtaa uudestaan, kun meneillään oleva tutkimus (ProScreen) eturauhasen syövän seulonnasta valmistuu.

Ehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta esittää Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitukselle, että edellä esitetty annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta päätti yksimielisesti esittää Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitukselle, että edellä esitetty annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
vastuualuejohtaja,​ terveyspalvelut Carita Schröder
johtava lääkäri Susanna Varilo
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee tiedokseen edellä olevan vastauksena tehtyyn valtuustoaloitteeseen, ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun.

Kokouskäsittely

Aluehallitus totesi, että on kyse hyvinvointialueen jäsenen tekemästä aloitteesta, eikä valtuustoaloitteesta. Näin ollen asia on palautettava uuteen valmisteluun.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.