Aluehallitus, kokous 21.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 327 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Perustelut

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsee Jenna Perokorpi ja Arto Kujala kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenna Perokorpi ja Marketta Mattila.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.