Aluehallitus, kokous 21.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 344 Muut asiat

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen jäsenet käsittelevät muita asioita.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. 

Kokouskäsittely

Pöytäkirjaan merkittiin, että jäsen Fred Henriksson poistui kokouksesta klo 20.02 tämän asian käsittelyn aikana.

Aluehallitukselle on 7.12.2023 saapunut kirje, joka käsitellään henkilöstöasioiden neuvottelukunnassa.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.