Aluehallitus, kokous 21.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 331 Eron myöntäminen Tiina Sinkkoselle tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä

IUHVADno-2023-4278

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintopäällikkö Lilian Andergård-Stenstrand, 
sähköposti: lilian.andergard-stenstrand(at)itauusimaa.fi

 

Tiina Sinkkonen (KOK+KD) on 13.12.2023 lähettämällään sähköpostillaan pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta luottamushenkilöiden paikkamuutosten vuoksi. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

Kesken toimikauden avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on hyvinvointialuelain 84 §:n mukaan valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

Tarkastuslautakunta toimikaudelle 2022-2025:

Jäsen

Varajäsen

Mia Myllys KOK + KD

puheenjohtaja

Kari Jahnsson KOK + KD

Johanna Aaltonen SDP

varapuheenjohtaja

Tero Aaltonen VAS

Hannu Ollikainen RKP

Martin Segerstråle RKP

Petra Paakkanen RKP

Malin Havila RKP

Johan Söderberg RKP

Björn Sundqvist RKP

Ari Oksanen KOK + KD

Hannele Luukkainen KOK + KD

Tiina Sinkkonen KOK + KD

Pirkko Parjanen KOK + KD

Minna Tirkkonen SDP

Auli Lehto-Tähtinen SDP

Marko Piirainen SDP

Mikko Valtonen SDP

Timo Raivio VIHR

Harri Lehtonen VIHR

Ilkka Sillanpää PS

Kari Pauloaho PS

Sonja Hällfors KESK

Lenita Niemelä KESK

Sandra Riipi LIIK

Danita Westphal LIIK

 

Hyvinvointialuelain 80 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 

1) aluehallituksen jäsen;

2) henkilö, joka on aluehallituksen jäsenen tai hyvinvointialuejohtajan hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;

3) henkilö, joka on hyvinvointialueen tai hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai siihen rinnastuvassa asemassa hyvinvointialueen määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä;

4) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen.

Tasa-arvolain 4 a §:n perusteella hyvinvointialueen toimielimeen tulee valita sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, joten kiintiön on toteuduttava sekä jäsenten että varajäsenten kohdalla.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää 

  1. myöntää Tiina Sinkkoselle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä todeten samalla luottamustoimen päättyneen, ja
  2. valita uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää 

  1. myöntää Tiina Sinkkoselle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä todeten samalla luottamustoimen päättyneen, ja
  2. valita uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.