Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta, kokous 1.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Muut asiat

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittäminen ja yhteistyö -lautakunnan jäsenet käsittelevät muita asioita.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. 


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.